Güvenlik Danışmanlığı 
0312 316 0 437 (GES)

Güvenlik Danışmanlığı hizmeti hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için bize yazın

HIZLI MENÜ

Başlıksız-3.png

Güvenlik Keşfi
Güvenliğe ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşların güvenlik tasarımını yapıp, optimum yapıyı oluşturup, maksimum güvenlik seviyesini belirleyerek müşteriye sunar. Keşif; insan gücünü, elektronik ekipmanı, malzemeyi ve her türlü iletişim kaynaklarını kapsar. Bu safhada müşteriye güvenlik alt yapısıyla ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunulur.

 

Risk Analizi
Güvenlik hizmeti verilecek yapının maruz kalabileceği hırsızlık, yangın, sabotaj gibi tehditleri bütün detayları ile ortaya koymak, bu tehditleri bertaraf etmek üzere alınması gereken önlemleri belirlemek  üzere yapılan analizler ve bunların yetkililere sunulması faaliyetidir.

 

Koruma Planı
5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası gereği can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için her olasılığı tek tek değerlendirerek, gerçekleşmesi halinde hasar ve zayiatı asgari seviyede tutabilmek için alınması gereken tüm aksiyonların tespit edilerek sistematik bir şekilde kayıt altına alınmasıdır.

 

Acil Durum Senaryoları
İnsanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde meydana gelebilecek yangın, doğal afet, sabotaj, baskın, eylem gibi olağan dışı olayların en kısa sürede normale dönüştürülebilmesi adına yaşanabilecek bu tür olayların senaryolaştırılması, görev dağılımlarının yapılmasını içerir.

 

5188 Sayılı Yasa Uygulamaları
5188 yasa kapsamında yürütülmesi gereken tüm süreçlerin takibi, yönetimi ve uygulaması, müşterinin güvenlik hizmeti alabilmesi için valilik nezdinde yürütülmesi gereken bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, müşteriye verilecek hizmetin sözleşmenin devlete bildirimi, çalışacak personellerin yasal bildirimleri, 3. Şahıs Mali Mesuliyet sigortası ve yasaya uygun çalışma düzeni gibi hususları kapsar.

 

Eğitim
İşe alımlarda görev öncesinde verilen merkezi eğitimi ( özel güvenlik yasası, mesleki eğitim konuları), projede oryantasyonu ve projeye göre özel eğitimleri (projelerin özelliğine göre verilen eğitimler) kapsar. Her bir güvenlik elemanı çalışacağı kurumun yapısına uygun olarak karşılaşabileceği sosyal olaylarda olası krizlerle baş edebilmek için uygun segmentlerde eğitime tabi tutulur. Örneğin; bir okulda öğrenci ile muhatap olan güvenlik elemanı ile AVM’de görevli bir güvenlik elemanına farklı eğitimler verilmektedir.  Ayrıca genel ve kişisel güvenliğe yönelik hususlarda bir bakış oluşturmak için, hizmet alan veya bu hizmeti talep edenlerin çalışanlarına yönelik “Güvenlik Konsept” eğitimleri düzenlenir.

 

Denetim
Güvenlik hizmetinin kalitesini ölçmek üzere çok kademeli bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Bunlar; merkez yöneticileri, üst yönetime bağlı gece denetim müdürü ve proje yöneticileri tarafından yapılan denetimler ile belli büyüklükteki projelere yılda üç kez uygulanan Kalite Performansları Değerlendirmelerini (KPD) kapsar.